Прознание се представя на научна конференция с доклад по темата

Развитието на синхронното виртуално преподаване и в частност преподаването във виртуална класна стая изискват  непрекъснато усъвършенстване и надграждане. В дигиталния свят често говорим за инструментите, които една платформа ни предлага, но не по-малко значима е ролята на преподавателя. Негова е задачата внимателно да подготви пълноценно съдържание, с което да мотивира учениците да вникнат в материала.

Учителят има пряк ангажимент към достъпното поднасяне на урока

… и дизайна на материалите, текстовете, които предлага, баланса между медиите, чрез които представя темата – аудио и видео, адекватното и целесъобразно включване на изображения, графики и анимации.

„Във време на динамични промени в образованието под влиянието на новите технологии, се поставя сериозно предизвикателство пред педагозите, които трябва да „настигнат“ възможностите на технологичното осигуряване на виртуалното преподаване. Необходимо е навременно обучение на виртуалните преподаватели в унисон със стандартите и критериите за работа в електронна среда, които да подпомогнат работата им, без да поставят технологични изпитания пред тях“, коментира д-р Вероника Рачева.

Това бе един от акцентите в доклада на д-р Вероника Рачева, директор „Учебни дейности“, Прознание, заедно с гл. ас. д-р Любка Алексиева – преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“ по време на научния форум в Бургас – „Иновации в обучението и познавателното развитие“. Специфичният подход и поведението в онлайн среда са отправни точки за методическия екип в разработването на обучителен модул и критерии за достъпност. Най-интересните моменти бяха включени в презентация на тема „Достъпност на уеб съдържанието – насоки и приложението им в подготовката на учители за синхронно виртуално преподаване“.

Развитието  на научното направление в  дейността на Прознание

…е част от разбирането на екипа на платформата, че дистанционното обучение, което тепърва си проправя път в България трябва да стъпва на анализи и сериозна методическа работа. В тази връзка, Прознание работи с авторска методика за дистанционно преподаване, с която да може да посрещне образователните нужди на съвременните деца.

 СПОДЕЛЕТЕ

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin