Преди броени дни беше поставено официалното начало на „Код успех“ –  обучение по английски език на младежи в неравностойно положение. Програмата се осъществява от фондация „Тръст за социална алтернатива“ в партньорство с Младежка фондация „Арете“ , Фонд за превенция на престъпността – ИГА и фондация „Корпус за образование и развитие“, с финансовата подкрепа на Държавния департамент на САЩ и Фондация „Америка за България“, поставяйки си за цел да мотивира младежите в неравностойно положение в страната да продължат своето образование и да подобрят шансовете си за реализация. Освен традиционното обучение, в което ще бъдат включени 100 ученика от град Пазарджик, проектът залага на онлайн образованието, което придобива все по-голяма популярност като ефективен метод и достъпност до знанието в различни населени места. Именно Прознание ЕАД ще се погрижи за правилния подход и приобщаването във виртуалната класна стая на 100 младежи от страната.  75 от тях ще имат достъп до виртуалната стая на групата, в която са разпределени, от домашен компютър и интернет, 25 младежи от Пещера ще се обучават смесено, в оборудвана с компютри и интернет класна стая и виртуален учител.

„Участието в социално значими проекти е един от основните приоритети на Прознание. Осигуряването на равен старт и допълнителни възможности за развитието на младите хора в България е дългосрочна цел, която може да бъде осъществена единствено с общи усилия“, разказва Вероника Рачева, Директор „Учебни дейности“, в Прознание.СПОДЕЛЕТЕ

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin