Влизането в училищния свят е събитие, което остава в съзнанието на децата дълго време. Различната среда, новите учители и порядки, новите ученици често подлагат детската психика на изпитание. Често в стремежа си да бъде безусловно приет в училище и да се впише безпроблемно в обстановката, ученикът оставя на заден план индивидуалните си качества и особености, които го правят уникален човек.

Онлайн форматът за училищна подготовка с учител в жива връзка е особено благодатен за стимулиране на уникалността и заложбите на учениците, благодарение на специфичната учебна среда и иновативния подход в преподаването на материала. Най-съвременната и доказано продуктивна система за онлайн обучения – във виртуална класна стая, с учител в жива връзка значително помага на децата да развият увереността си –

често в онлайн сесиите учениците имат възможност да влязат в ролята на учител,

да представят собствени проекти, да изявят таланта си и да получат позитивна и адекватна обратна връзка в групата.

Ето как съвременното онлайн обучение стимулира развитието на уверени личности:

 Онлайн обучението развива таланта

Всяко дете има нужда да повярва в себе си, за да развие своите заложби и таланти. Онлайн обучението с учител в жива връзка е възможност за обучение на  малък брой хора, което от своя страна елиминира детското притеснение и позволява по-бързата адаптация към процеса на учене. Комбинирането на групов с индивидуален подход  стимулира децата да са по-гъвкави и адаптивни и да се справят по-добре със задачите. Успехът от преодоляването на всяко едно препятствие изгражда характера на бъдещата уверена личност.

Важна част от развитието на детския талант е усещането за подкрепа. Когато детето се чувства подкрепяно и получава незабавна обратна връзка в реално време, то подхожда творчески към учебните си занимания. Платформата за онлайн обучение Прознание селектира особено внимателно своите преподаватели, за да предостави най-добрите педагогически подходи, поднесени от мотивирани личности с отношение към децата и качественото образование. Онлайн уроците са наситени с визуално съдържание, което да събуди асоциативното мислене и разгръщането на таланта им и следователно – на увереността им.

Онлайн обучението развива индивидуалността

Богатата база от онлайн курсове с различна тематична насоченост е стимул децата да проявят любопитство, да тестват различни образователни сфери, докато заявят своя неподправен интерес в дадена област. Оставете детето да намери себе си, докато участва в най-различни образователни активности. Не всички са добри математици, а и светът има все така крещяща нужда и от талантливи поети или химици…

Всеки онлайн урок по същността си е малък експеримент с няколко неизвестни – ролята на учителя не е в предаването на материала, а във взаимодействието, в изграждането на специфичен начин на мислене, разкриване на различни гледни точки и подходи към материала.

Онлайн обучението предлага неповторима възможност да съчетаете променения, богат на технологии и информация свят с личните предпочитания на ученика. А понякога те са доста разнообразни….

Онлайн обучението развива самостоятелността

Децата са изследователи по природа. Те се адаптират бързо към променящата се действителност и често сами се впускат в търсене на липсващата им информация. Стига да ги уверим, че тъкмо това се очаква от тях! Самостоятелността гарантира чувство на удовлетвореност и увереност, а ролята на педагога е да поощри действията на ученика, за да го стимулира да ги приложи отново и отново.

Онлайн обучението предлага подход, включващ много игри, дискусии, експерименти и практически примери – всички те имат за цел да развият самостоятелността на учениците и да ги накарат да преодолеят страха си от провал, неувереността или притеснението си от реакцията на околните. Онлайн обучението дава възможност за израстване както на ученика, така и на самия учител – специфичната учебна среда предполага общо търсене на знанието и равноправно партньорство, а усещането за значимост у децата по време на учебния процес е първата стъпка към изграждането им като уверени личности.

 СПОДЕЛЕТЕ

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin