Често казваме, че децата ни са поколението на високите технологии. Те са тези, които интуитивно знаят как да работят с таблет и едва ли биха разбрали как се използва „сложното устройство“ от миналото, каквото е телефонът с шайба. В този контекст онлайн ученето става все по-популярно не само заради удобството, но и като метод, който предлага разнообразие от инструменти и интересен подход в изучаването на всеки урок. Именно поради тази причина все повече училища и детски градини добавят сесиите от смесен тип в часовете на своите възпитаници. За разлика от уроците, които се развиват изцяло онлайн, тук децата имат възможност да работят колективно, в класната стая и едновременно с това да се докосват до интерактивния свят. Една от най-големите ползи, които специалистите виждат в сесиите от смесен тип е взаимодействието между всички участници в урока. Това е причината този модел да става все по-популярен в САЩ и Западна Европа. Според проучванията в САЩ през 2019 г. повече от половината учебно съдържание ще бъде изучавано с помощта на технологиите, което променя познатите модели на преподаване. Данните показват, че при т.нар. „смесено“ преподаване или използването на технологии в традиционните уроци, 59 % от учениците са по-мотивирани да научат нови факти.

Прознание прави първата стъпка към прилагането на този модел в редица училища и детски градини, които избират сесиите с виртуален учител на гости. Уроците могат да бъдат свързани както с учебното съдържание, така и с изучаването на Космоса, опознаване на нови държави и всякакви теми, които вълнуват учениците.  Новите знания се преподават от специалист онлайн с много примери и нагледни материали. Работата по разглежданата тема продължава и офлайн с интересни за децата практически задачи и проекти. Например, децата се разхождат виртуално из Италия чрез различни изображения и видео-материали, а след това пресъздават елементи от нейната култура, изработвайки пици от картон.  „Общуването между децата, работата в отбори, които създават свое съдържание по темата на урока, помага за осмислянето и разбирането на материала. Голяма част от децата имат нужда от различни дейности в часа. Ако едни са по-добри в представянето на дадена идея, други умеят да вложат въображение, а трети успешно да се включат в реализацията, която изисква сръчност и комбинативност“, коментира Вероника Рачева, директор „Учебни дейности“ в Прознание. „Вярваме, че образователните модели и инструменти, които дават възможност на всяко едно дете да покаже най-доброто от своя потенциал, са най-ефективни за социалното и личностното развитие на учениците“.СПОДЕЛЕТЕ

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin